دستگاه پرکن نوشابه گازدار

دستگاه پرکن نوشابه گازدار

این نوع دستگاه برای  شستشو، پر کردن و درب بندی برای بطری کردن نوشیدنی های گازدار و مایعات در بطری های pet یا شیشه ای از 0.2 لیتر تا 2.5 لیتر طراحی شده است.

 

سیستم شستشو

بطری ها توسط این سیستم  180 درجه چرخانده می شوند و شستشوی توسط آب استریل با فشار انجام می شود.

 

سیستم پر کردن

با استفاده از سیستم  الکتریکو پنوماتیک، آبگازدار و آبمیوه گازدار ، آبجو، نوشیدنی های انرژی زا کربنات شده، کولا و مایعات مشابه در بطری های pet یا شیشه پر میشود.

 

سیستم درب بندی

 در این ماشین امکان استفاده از تشتک ساده و  تشتک پیچی و تشتک آلومینیومی وجود دارد.