ماشین پر کردن روغن

ماشین پر کردن روغن

ماشین پرکن روغن

ماشین پرکن روغن با کنترل جریان

این ماشین شستشو و پرکنی و درب بندی برای پرکردن مواد روغنی در بطری پت از 0.33 لیتر تا 2 لیتر میباشد.با تجهیزات اضافی میتوان پر کردن ظرفهای تا  5 لیتر را فراهم کرد.

سیستم شتشو

بطری 180 درجه چرخانده شده و با توجه به الزامات خاص هوای فشرده استریل شده ویا هیدروژن شستشو میشود.

سیستم پرکنی

بطری پر شده از تکنیک وکیوم که هوای داخل بطری را به محض رسیدن بطری به نازل پرکن جذب میکند استفاده میکند.آخرین تکنلوزی فلومتر برای اندازه گیری حجم مواد استفاده شده است.طراحی این فلومتر به شما اجازه میدهد پرکنی کاملا اتوماتیک با رعایت موارد بهداشتی در در درجات بالا داشته باشید.

سیستم درب بندی

درب پیچی و انواع درب بندی به صورت اتوماتیک قابل اجرا خواهد بود.