Dolum Makineleri

Dolum Makineleri

Dolum makineleri genelde Çalkalama, Dolum ve Kapama ünitelerinin tek bir blok halinde birleşmesi ile şekil kazanır. Çalkalama kısmında doldurulacak ürünün niteliğine göre şişe içine su, steril hava, azot veya farklı bir sıvı püskürtülmektedir. Dolum kısmında akışkanlığı değişken ürünlere göre dolum makinaların çalışma prensipleri değişir.

Hafif vakumlu sistem
Şişe ile ventil buluştuktan sonra şişe içindeki hava emilerek ürünün akışı hızlandırılır.

Sıcak dolum
85-90°C derecedeki ürünün sıcaklık kaybetmeden şişelenmesi.

Ağırlık kontrollü sistem
Ürünü +- 1gram hassasiyetle şişeleme makinası.

Akış kontrollü sistem
Şişe ile ventil ağzını birbirine teması olmadan +- 1gram dolum hassasiyetiyle hijyenik şişeleme makinesi.

Gazlı dolum
Tüm gazlı içeceklerin elektro-pnömatik valfler yardımıyla mekanik ayar yapılmadan yapılan şişeleme.

Volumetrik dolum
Akışkanlığı zor olan ürünlerin emilerek şişenin içine basılması.