( واحدهای مخلوط کردن و کربنایز کردن ( سیستمهای میکس و گاززنی محصول ULTRAMIX

( واحدهای مخلوط کردن و کربنایز کردن ( سیستمهای میکس و گاززنی محصول ULTRAMIX

به طور کامل از مواد با کیفیت بالا AISI 304 از جنس استیل ساخته شده است و همچنین با استانداردهای صنایع غذایی و آشامیدنی مطابقت دارد. ULTRAMIX

خصوصیات پایه

مقدار CO2 تنظیم شده دقیق  توسط دو دریچه متناسب کنترل می شود. یک شیر متعادل کننده دیگر به طور خودکار مقدار شربت مورد نیاز برای محصول خاص را کنترل می کند. برای تنظیم ظرفیت کاری واحد ازکمترین تا بیشترین مقدار، یک شیر متناسب استفاده می شود. نسبت CO2 gr / l با استفاده از یک Flowmeter CO2  تنظیم می شود. جریان شربت با بریکس بالا  با توجه به جریان سنج  (فلومتر) شربت اندازه گیری می شود. یک فلومتر نهایی جریان آب و شربت را برای مخلوط کردن محصول نهایی کنترل می کند.

واحد خلاء

آب خوراکی 20-25 درجه سانتیگراد با استفاده از دو مرحله خنک کننده اسپری سرد تحت خلاء با اضافه کردن CO2 به عنوان گاز حامل،اکسیژن زدایی می شود.

واحد شربت

این واحد جایی است که شربت درجه بالا بریکس قبل از مخلوط نگهداری می شود.

واحد  مخلوط کردن

آب تغذیه deaerated و شربت درجه بالا بریکس در نسبت مورد نظر مخلوط می شوند. یک پمپ آب تغذیه شده ، آب مخزن را از مخزن خلاء ارسال میکند در حالی که یک پمپ دیگر مشابه شربت را ارسال میکند، به طوری که در نهایت هر دو آنها به یک لوله منتهی شده و مخلوط میشوند.

واحد مبدل حرارتی

در این قسمت مخلوط شربت و آب به دمای 7 تا 8 درجه سانتیگراد خنک می شود و برای تزریق گاز CO2 آماده می شود.

واحد کربنایزینگ(تزریق گاز CO2)

مخلوط سرد شده در این قسمت با باز شدن شیر تزریق CO2 ، گازدار میشود.

واحد محصول نهایی

پس از اینکه  آب، گاز و شربت در نسبت مورد نظر مخلوط  و در صورت لزوم گازدار شدند  محصول نهایی در این واحد قبل از پرکنی تسط دستگاه پرکن ذخیره می شود.