CIP آماده سازی شربت و سیستم های

CIP آماده سازی شربت و سیستم های

برای آماده سازی و پرکردن  نوشابه های گازدار، آبمیوه ها و نکتارها و نوشیدنی های دارای طعم میوه مخازن بهداشتی مناسب نیاز  می باشد. با استفاده از آخرین فن آوری و مطابق با استانداردهای بین المللی، ما آماده سازی شربت و سیستم های CIP سفارشی را برای شما مهیا میکنیم مانند:

- سیستم های حلال شکر داغ و سرد

- مکانیزم برای استفاده از شکر دانه ای یا شکر مایع

- سیستم های CIP خودکار یا نیمه اتوماتیک

- سیستم های سازگار با پر کردن آب داغ و سرد

- سیستم لوله کشی با استفاده از پانل های تغییر برای راحتی و انعطاف پذیری بیشتر

نوشابه های گازدار

شربت با توجه به پارامترهای تولید مثل مقدار شکر ، آب ، اسانس ها و طعم دهنده یا کنسانتره  میوه و همچنین محافظ های طبیعی یا شیمیایی تهیه می شود.

آبمیوه های هات فیل

این سیستم برای پاستوریزه کردن آب میوه و تهیه آن برای پر کردن گرم در دمای 85-90 درجه سانتی گراد استفاده می شود. شربت با توجه به پارامترهای تولید مثل مقدار شکر ، آب ، اسانس ها و طعم دهنده یا کنسانتره  میوه و همچنین محافظ های طبیعی یا شیمیایی تهیه می شود.