اجرا کارخانه تولید روغن های خوراکی و غیر خوراکی

اجرا کارخانه تولید روغن های خوراکی و غیر خوراکی

CEST Makine طراحی، ساخت و پیاده سازی کارخانه های کلیدی بسیار کارآمد را برای خطوط پر کردن نفت از جمله  بادکن ظرف، سیستم های تغذیه بطری اتوماتیک و همچنین پر کردن، برچسب زدن، بسته بندی کارتن و سیستم های پالتینگ را انجام میدهد.

با تامین ماشین آلات از مجموعه های همکار CEST Makine ،که از تولید کنندگان قابل اعتماد درساخت  ماشین آلات خارج از تولید  این شرکت میباشند توانسته با موفقیت در طراحی و پیاده سازی خطوط تولید به طور کامل همگام با استانداردهای کیفیت  بین المللی غذا همراه باشد.

بالاترین درجه کیفیت محصول و عملکرد خط پر کردن با اتخاذ فن آوری پر کردن به طور خاص در پروژه و ظرف مورد نظر تضمین می شود.