اجرا کارخانه تولید مائالشعیر

اجرا کارخانه تولید مائالشعیر

کارخانه های کلیدی بسیار کارآمد برای بطری کردن آبجو الکلی و غیر الکلی از جمله دستگاه های مختلف مانند دستگاه های اتوماتیک ساخت  بطری، سیستم های پر کردن،درب بندی و پالت کردن را طراحی، ساخت و پیاده سازی میکند. بالاترین درجه کیفیت و عملکرد محصول با رعایت دقیق استانداردهای کیفیت بین المللی تضمین میشود. CEST Makine