اجرا کارخانه تولید محصولات لبنی

اجرا کارخانه تولید محصولات لبنی

کارخانه خطوط پر شدن محصول شیر بسیار حساس هستند و رعایت  بالاترین سطح بهداشت میکروبیولوژیکی و استریلیزاسیون از اهمیت حیاتی برخوردار است. طراحی اجزای بهداشتی و از بین بردن میکروب ها و جلوگیری از رشد باکتریها و  قابلیت اطمینان  ماشین آلات در محصولات لبنی ،  دارای سطح اهمیتی است که در هر نوع دیگری از بسته بندی وجود ندارد.

CEST Makine خطوط بسته بندی بسیار کارآمد را برای پرکنی کامل اتوماتیک و بهداشتی محصولات شیر ماننددوغ و کفیر  و محصولات شیری مشابه بدون دخالت دست و کاملا اتوماتیک را طراحی و اجرا می کند. CEST Makine با موفقیت طراحی و پیاده سازی خطوط بطری برای ظروف PET / HDPE را انطباق با استانداردهای کیفیت بین المللی مواد غذایی انجام میدهد. بالاترین درجه کیفیت محصول و عملکرد خط با اتخاذ روش های بسته بندی ویژه و تکنیک های تکمیل محصول خاص تضمین می شود.